Impressum

Impressum

Usluge u građevinarstvu, proizvodnja i trgovina “MIPLAST”, vl. Zdravko Minđek
Sjedište: Varaždinska 145, HR-42205 NEDELJANEC

TDU: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove
Broj reg. uloška: 3942
MBO: 92363962
Broj obrtnice: 05010003942
Početak obrta: 01.08.2006.
Poslovna banka:
IBAN:
OIB: 22579938208
Vlasnik: Zdravko Minđek